//News

Pinexo söker affärsutvecklare/projektledare

Pinexo har utvecklat ett användarvänligt verktyg för optimering av värmeväxlarnätverk i process industrin. Idag förbrukas ca 150 TWh, en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning, av industrin.
Kunskapen om hur energiförbrukningen skulle kunna reduceras genom optimerade flöden är knapp och de flesta anläggningar är inte i närheten av den potential som är möjlig.

Pinexo har utvecklat en mjukvara som beräknar hur ett nätverk av värmeväxlare kan byggas om för att minimera energiförlusterna. Verktyget ger också ekonomiska nyckeltal så som kostnad för ombyggnationen, årlig energibesparing samt återbetalningstid på investeringen. Verktyget beräknas kunna sänka energiförbrukningen inom energikrävande industri med 10-35% och därmed skapa betydande kostnadsbesparingar och miljövinster.

Vi söker nu en Affärsutvecklare/Projektledare som kan leda Pinexo mot kommersialisering. Närmaste utmaningen för Projektet är att skapa pilotprojekt tillsammans med industrin för att demonstrera tekniken och erhålla referenskunder.

Arbetet är inledningsvis halvtid under 6-8 månader med en självklar förhoppning om fortsättning därefter.  Det finns möjlighet att erhålla ägarandelar i det blivande bolaget om projektet utvecklas väl. Det finns även en flexibilitet gällande anställning eller konsultuppdrag. Vi söker någon med teknisk bakgrund, eller med ett intresse och förståelse för tekniskt avancerade system. Erfarenhet, kunskap och kontaktnät inom processindustrin, samt erfarenhet av affärsutvecklingsarbete och komplex försäljning är idealiskt.

Besök gärna projektets hemsida för mer information www.pinexo.se (team ej uppdaterat).

Skicka er ansökan (CV+ kort personligt brev) till mattias.munnich@gmail.com

Pinexo Logga

 

Cryptango söker ny VD

Ny VD med försäljning i blodet

För att utveckla bolaget vidare i den fas bolaget just nu befinner sig i vill vi ha en VD som är mycket säljande, då affärerna kommer i första hand under den kommande utvecklingen. Kunderna är utspridda inom stora delar av Sverige och är inom det som kallas kritisk infrastruktur, i första hand VA-verk.

Bolaget har redan fått flera kunder och ska nu expandera försäljningen från denna position. En stabil produkt finns framtagen och den möter ett underliggande, men ofta okänt behov hos kunderna. Så uppgiften blir att i dialog med kunderna påvisa det behov av säker kommunikation de har och visa på hur bolagets produkt kan tillgodose detta behov.

Eftersom kunderna oftast är inom den kommunala sektorn är det en fördel om du jobbat med offentliga affärer, men viktigare är att du har en stor entreprenöriell läggning med mycket energi och en vinnande attityd för att kunna bygga vidare detta start-up bolag med dess höga tillväxtambitioner.

Hör av dig snarast till vår styrelseordförande Carl Josefsson på mail carl.josefsson@encubator.com, då vi kommer att ta in en ny VD så fort vi hittat rätt person.

www.cryptango.com/jobba-med-oss/

cryptango_logo_rgb